ΕΣΠΑ Banner

Το όραμα του εργαστηρίου

Το pi:Lab ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εκμάθησης, πειραματισμού και δημιουργικότητας και ταυτόχρονα ενός χώρου έρευνας, εφεύρεσης και κατασκευής πρωτοτύπων καινοτομίας. Πρόκειται για ένα ανοιχτό Εργαστήριο, ενός δικτύου ανοιχτού διαμοιρασμού γνώσεων και δεξιοτήτων προσβάσιμο από όποιον ενδιαφέρεται να μάθει και να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες κατασκευής. Η επιχείρηση λειτουργεί κυρίως στον τομέα της έρευνας και της ταχείας πρωτοτυποποίησης σε τομείς όπως η μηχανική, η τεχνολογία,η μεταποίηση, η τεχνολογία υλικών και κατασκευών. Στόχος είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα έρευνας από το επίπεδο της θεωρητικής προσέγγισης και σχεδιασμού έως το επίπεδο της διερεύνησης τεχνικών και διαδικασιών αυτόματης ψηφιακής κατασκευής για την παραγωγή προτοτύπων έως ακόμα και τη μαζική παραγωγή μικροαντικειμένων. Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να αποτελέσει ενεργό κόμβο του δικτύου των FabLabs (Digital Fabrication Laboratories).

Η ιστορία του κινήματος των Fablabs

Η ιδέα των Fab Labs παίρνει πνοή από το ΜΙΤ Media Lab τη δεκαετία του 1990. Πρόκειται για ένα πολυχώρο με πλήθος εργαστηρίων εξοπλισμένα με εργαλεία, μηχανήματα και τεχνολογίες τόσο σύγχρονες, όσο και παραδοσιακές. Παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό και προωθεί την DIY (Do It Yourself ) νοοτροπία. Επικεντρώνoνται σε δραστηριότητες που αφορούν κυρίως κατασκευές φυσικών αντικειμένων, καθώς επίσης διεξάγονται ποικίλα εκπαιδευτικά workshops και μαθήματα με στόχο την εμπειρική γνώση. Tα Fab Labs είναι πλατφόρμες συνεργασίας ατόμων και οργανισμών από διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται κοινά εργαλεία και διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία θα είναι συνδεδεμένη με μια παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών, μαθητών, τεχνολόγων, κατασκευαστών και νεωτεριστών, ένα δίκτυο διαμοιρασμού έρευνας και καινοτομίας που εκτείνεται σε 30 χώρες.

Σε ποιους απευθύνεται

Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε όποιον ενδιαφέρεται, από ένα ερασιτέχνη μέχρι και ένα επαγγελματία ή εταιρεία , πρόσβαση σε εργαλεία, μηχανήματα και γνώσεις για να υλοποιήσει τις ιδέες του. Πρόκειται για ένα ανοιχτό Εργαστήριο προσβάσιμο από όποιον ενδιαφέρεται να μάθει και να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες κατασκευής (digital fabrication technologies). Το εργαστήριο προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε ερευνητικές ομάδες, φορείς που ασχολούνται με ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών ζητημάτων και ενδιαφέρονται για την τρισδιάστατη απεικόνιση ή κατασκευή του αντικειμένου της έρευνάς τους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να καλύπτουν θέματα από την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων, την κατασκευή αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού, την κατασκευή προπλασμάτων αστικών και πολεοδομικών διαμορφώσεων.